• Primair onderwijs
  Onderbouw

 • Primair onderwijs
  Bovenbouw

 • Voortgezet onderwijs

Panorama Lesdag

Dit platform voor onderwijsprofessionals biedt inzicht in belangrijke beslissingen die leraren iedere dag bewust of onbewust maken. Beslissingen die het verschil kunnen maken tussen goed en beter onderwijs.

 • leraar (PO-VO)
 • schoolleiders
 • trainers/adviseurs

 

Leraar (PO/VO)

Goed onderwijs voor alle kinderen is wat u als professionele leraar voor ogen staat. Goed onderwijs waarbij u het hoogst haalbare uit uw leerlingen haalt en waarbij uw leerlingen zich competent, autonoom en verbonden voelen.

 

Dagelijks probeert u vanuit uw rol als leraar hier een wezenlijke bijdrage aan te leveren. Dagelijks moet u op vele terreinen keuzes maken om dit leerproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Als professional bent u constant op zoek naar mogelijkheden om uw keuzes en handelen nog beter uit te voeren. Deze website kan u daarbij ondersteunen.

Panorama Lesdag geeft u inzicht in een groot aantal facetten van het leraarschap. De leerling, uw als leraar, de leeromgeving, het schoolbeleid, de ouders.

Binnen deze facetten worden verschillende subthema’s onderscheiden.

U kunt alle of enkele thema’s doorlopen en daarbij kiezen uit 3 mogelijkheden:

 • Weten: welke theoretische achtergrond bestaat er over het thema -> u bouwt uw kennis op
 • Handelen: hoe kan ik dit thema aanpakken in de klas -> u krijgt handelingssuggesties aangereikt om de volgende dag toe te passen in de klas
 • Reflecteren: hoe pak ik zelf dit thema in de klas aan -> u krijgt inzicht in uw capaciteiten en ontwikkelpunten

Uiteraard zijn uw bijdragen ook zeer welkom. Maak daarvoor gebruik van de mogelijkheid om uw reacties en vragen te plaatsen via de Facebookplugin, zodat uw collega’s mee kunnen liften op uw kwaliteiten!

 

 

Schoolleiders

Goed onderwijs voor alle kinderen is wat u met uw collega’s, als professionele schoolorganisatie voor ogen staat. Goed onderwijs waarbij het hoogst haalbare uit uw leerlingen komt en waarbij uw leerlingen zich competent, autonoom en verbonden voelen.

Dagelijks probeert u vanuit uw rol als directeur daar een wezenlijke bijdrage aan te leveren. U ondersteunt leerlingen, ouders maar voornamelijk uw teamleden. U wilt het hoogst haalbare uit uw collega’s en uw hele team halen.

Daarvoor hebben u en uw teamleden kennis en inzicht in de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten nodig. U wilt inzicht in de kwaliteit van uw schoolteam en u wilt weten waar u op in moet zetten ter verbetering van de onderwijskwaliteit. Deze website kan u daarbij ondersteunen.

Panorama Lesdag geeft u inzicht in een groot aantal facetten van het leraarschap. De leerling, de leraar, de leeromgeving, het schoolbeleid, de ouders. Binnen deze facetten worden verschillende subthema’s onderscheiden.

U kunt met uw team of met een individuele collega de thema’s doorlopen om te bepalen waar de sterke punten en de ontwikkelpunten zitten.

U versterkt uw team door de thema’s in 3 fasen te bespreken:

 • Weten: welke theoretische achtergrond bestaat er over het thema -> u bouwt samen uw kennis op
 • Handelen: hoe kan ik dit thema aanpakken in de klas -> u krijgt handelingssuggesties aangereikt om de volgende dag toe te passen
 • Reflecteren: hoe pak ik zelf dit thema in de klas aan -> u krijgt inzicht in de capaciteiten en ontwikkelpunten van het team of individuele collega

 

Panorama Lesdag biedt u voeding om team ontwikkelgesprekken, POP gesprekken en schoolbeleid vorm te geven.

Uiteraard bent u met uw school uitgenodigd good practices te delen en om collega’s te bevragen op hun expertise via de Facebookplugin.

 

 

Trainers/adviseurs

Goed onderwijs voor alle kinderen is wat u voor ogen staat. Goed onderwijs waarbij het hoogst haalbare uit de leerlingen komt en waarbij de leerlingen zich competent, autonoom en verbonden voelen.

 

Dagelijks probeert u vanuit uw rol als onderwijsadviseur daar een wezenlijke bijdrage aan te leveren. U ondersteunt schooldirecties, onderwijsteams en individuele leraren. U wilt daarbij het hoogst haalbare uit uw cliënten halen ten behoeve van de leerling.

Daarvoor hebt u kennis en inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van uw cliënten nodig. Met een goede intake krijgt u een beeld van welke punten geborgd dan wel ontwikkeld moeten worden. Deze website kan u daarbij ondersteunen.

Panorama Lesdag geeft u inzicht in allerlei facetten van het leraarschap. De leerling, de leraar, de leeromgeving, het schoolbeleid, de ouders. Binnen deze facetten worden verschillende subthema’s onderscheiden.

U kunt met uw cliënt de thema’s doorlopen om te bepalen waar de sterke punten en de ontwikkelpunten zitten.

U versterkt uw intake door met uw cliënt de thema’s in 3 fasen te bespreken:

 • Weten: welke theoretische achtergrond bestaat er over het thema -> u bouwt met uw cliënt kennis op
 • Handelen: hoe kan ik dit thema aanpakken in de klas -> u krijgt handelingssuggesties aangereikt die u kunt voorleggen aan uw cliënt
 • Reflecteren: hoe pak ik zelf dit thema in de klas aan -> u krijgt inzicht in de capaciteiten en ontwikkelpunten van uw cliënt

 

Uiteraard bent u uitgenodigd good practices te delen en om collega’s te bevragen op hun expertise. Maak daarvoor gebruik van de Facebookplugin om uw reacties te plaatsen, zodat uw collega’s mee kunnen liften op uw kwaliteiten!