Hulpmiddelen

Iedere leraar is naast organisator, coach, instructeur ook klassenmanager. Goed klassenmanagement is een basale voorwaarde voor een goede les. Een goed gemanagede klas zorgt juist voor een omgeving waarin leren en onderwijzen kunnen bloeien. Efficiënte, effectieve en veilige inzet van hulpmiddelen speelt hierbij een belangrijk rol.

Hulpmiddelen zijn ook belangrijke didactische ondersteuners van iedere les. In dit onderdeel bespreken we een aantal ‘Managementhulpmiddelen’ en een aantal ‘Didactische hulpmiddelen’.

Didactische ondersteuners

De inzet van de juiste hulpmiddelen helpen de les zowel op het gebied van klassenmanagement als op didactisch niveau te versterken.

 

Klassenanagement

 

Voordelen

Voordelen van het gebruik van hulpmiddelen bij klassenmanagement zijn onder andere:

 • U bespaart tijd omdat u de hulpmiddelen paraat hebt.
 • U voorkomt onnodige discussies (bijv, wie waar moet zitten, wie er aan de beurt is)
 • U bespaart tijd omdat de leerlingen direct aan de slag kunnen
 • U zorgt voor duidelijkheid in organisatie
 • U maakt de leerlingen mede verantwoordelijk voor een ordelijke les

 

Managementhulpmiddelen

Teambak

Wanneer leerlingen in teams werken heeft u een teambak met de benodigde materialen voor ieder team. In de bak zit o.a. stiften, post-its, scharen, lijm, gum, potloden, stressknijper, plakband. De teamleden zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de materialen en de inhoud van de bak.

 

Tafelnummers

Wanneer leerlingen bij elkaar in een team zitten kunt u op de tafels nummers plakken. Zo kunt u snel aangeven welk tafelnummer de spullen voor het eigen team bijvoorbeeld moet komen op halen. Of dat bijvoorbeeld alle nummers 2 bij elkaar gaan zitten voor overleg, zodat u team doorbrekend kunt werken

 

Leerlingkiezer

De leerlingkiezer is een geplastificeerde kaart met een ronddraaiend wijzertje er op. IN de cirkels er om heen staan de nummer 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4 en 1-2-3-4-5, te gebruiken bij verschillende groepsgroottes. Alle teamleden hebben een tafel nummer en afhankelijk van de grootte van de groep zit u bij het ronddraaien van de wijzer welk tafelnummer aan de beurt is.

Dit hulpmiddel bestaat ook in een digitale variant.

 

Timertool

Een digitale versie te gebruiken om leerlingen duidelijk te maken hoe lang ze hebben per opdracht. Op het digibord toont u een digitale zandloper of een stopwatch of een stoplicht. De tijden kunnen aflopend ingezet worden maar ook met intervallen bijvoorbeeld elke keer 1 minuut gesprekstijd, Na en minuut gaat een signaal en de volgende leerling is aan de beurt voor een  minuut.

 

Didactisch

Voordelen

 • Hulpmiddelen maken de les boeiend en verassend
 • Hulpmiddelen geven visuele ondersteuning aan de verbale informatie
 • Hulpmiddelen helpen leerling bij de verwerking van informatie

 

Didactische Hulpmiddelen

Digibord

Het digibord is u zeker bekend. Het biedt mogelijkheden om beeldmateriaal te tonen, ingeleverde werkstukken direct klassikaal te toen, om verwerkingsopdrachten met leerlingen te doen. Etc.

Ook verschillende klassenmanagementhulpmiddelen bijvoorbeeld leerlingkiezer, timertool zijn te tonen op het digibord

 

Teambordje

Een kunststof bordje waar met afwasbare stift antwoorden op genoteerd kunnen worden. Ieder team beschikt over 1 bord waarop de teamantwoorden voor de leraar in 1 oogopslag te zien zijn.

 

Denkblokjes

Het gaat hierom de post it blokje. Leerlingen kunnen  daarop hun individuele aantekening, krabbeltjes of korte antwoorden kwijt.

Managementhulpmiddelen

 

Oefenen met teamnummers

Zorg dat iedere tafel een nummer heeft volgens onderstaande indeling. Gebruik deze indeling consequent over alle groepen. Wanneer u de nummers hebt toegelicht kunt u de volgende testopdrachten of met een eigen invulling geven:

 • Alle nummers 1 zwaaien naar mij
 • Alle nummers 2 gaan staan en zitten
 • Alle nummers 3 staan op en gaan 1 team verder zitten
 • Alle nummers 4 doen de “wave”

Schoolbord en leraar (onderstaande afbeelding is maar en vb misschien zijn ergen kant en klare afbeeldingen van teams beschikbaar)

 

Oefenen met timertool en stiltesignaal

 • U heeft een timertool op stopwatch staan
 • U geeft het team een opdracht waarbij ze onderling moeten overleggen
 • Na verloop van tijd geeft u het stilte signaal en drukt u de stopwatch in
 • Zo gauw de gehele klas stil en op u gericht is zet u de stopwatch stil
 • Bespreek met de klas de gebruikte tijd
 • Daag de klas uit sneller stil te kunnen zijn en doe wederom de oefening
 • Maak er een wedstrijd van

 

 

Didactische hulpmiddelen

 

Digibord

Voor didactische hulmiddelen voor het digibord verwijzen we naar het thema ict. Dit thema gaat vooral over het gebruik van het digibord.

 

Gebruik van teambordjes

 • Maak een aantal quiz vragen
 • Stel de vraag klassikaal en laat de team hun teamantwoord op het teambord schrijven
 • U kunt rollen verdelen per vraag: schrijver, spreker, bordophouder, denker
 • Het team die als eerste het bord omhoog houdt mag het antwoord toelichten.
 • Is het antwoord goed verdient dat team 2 punten
 • Is het fout dan verdient dat team 0 punten en heeft het team dat als tweede het bord omhoog houdt nog de kans te antwoorden voor 1 punt
 • Heeft dat team het ook fout gaat het door naar het volgende team voor 1 punt

Actiepunt / stelling nooit————————————– vaak1——-2——-3——-4——-5——-6——-7
Ik gebruik timertools
Ik gebruik het digibord
Ik gebruik een teambak
Ik gebruik teambordjes
Ik gebruik tafelnummers
Ik gebruik denkblokjes