ICT

Werken met interactieve schoolborden in de onderbouw

Er is veel aandacht voor de toepassing van ICT in het onderwijs, van het werken met digitale methodes tot een tablet per leerling. De laatste jaren hebben vooral de interactieve schoolborden op grote schaal hun intrede gedaan in scholen en daarmee in veel opzichten een boost gegeven aan het werken met ICT in de school. Waar liggen de kansen en mogelijkheden om het werken met interactieve schoolborden naar een hoger niveau te tillen?

Interactieve borden hebben als gereedschap grote potentie om didactisch handelen in de klas te verbeteren en prestaties van leerlingen te verhogen. De aanname dat het ‘eenvoudig ‘ inzetten van dit middel automatisch leidt tot verbetering van de les is niet waar. Interactieve schoolborden moeten overdacht worden ingezet met alle kennis die er is m.b.t goed onderwijs. Van belang is te weten waar de meerwaarde van interactieve schoolborden ligt en goed te bedenken wanneer u het bord wel gebruikt en wanneer niet, en met welke doelstellingen u het werken met het interactieve bord inzet.

Visualiseren, plaatjes en filmpjes, het gebruiken van schema’s ( zie ook Non-verbale representaties) lenen zich goed in combinatie met een interactief schoolbord. Het werken met digitale ondersteuning bij uw methodes en gebruik van software is vaak gericht op de leraar. Maar het interactieve bord is bij uitstek een middel om in te zetten om de leerling aan het bord te laten komen en interactief aan de slag te laten gaan. Van belang is om als leraar voldoende vaardig te zijn in het werken met het bord. Kennis van de digibordsoftware is hierbij dan ook noodzakelijk. Om zicht te krijgen op uw vaardigheden vindt u bij reflecteren een kijkwijzer Digitale schoolborden.

De ontwikkelingen van het interactieve schoolbord gaan snel. Zo doen op dit moment de touchscreens hun intrede en heeft dit als voordeel dat er geen beamers meer in lokalen hangen. Waar een aantal jaren geleden de eerste stemkastjes werden gebruikt in scholen, is ook dit inmiddels achterhaald met de komst van smartphones en handige apps die maken dat telefoons gebruikt kunnen worden als stemkastjes. Deze interactiviteit genereert veel betrokkenheid bij de leerling van nu. Bij handelen vindt u naast een aantal handige websites een aantal mogelijkheden voor het werken hiermee.

 

De volgende tips / websites kunt u gebruiken bij het werken met een interactief schoolbord.

De website Schoolbordportaal biedt een breed scala aan interactieve websites die goed te gebruiken zijn bij het interactieve schoolbord. Hier volgen een aantal handig te gebruiken websites:

Timer: De Time timer.

Groepjesmaker: Handig en snel groepjes maken.

Leerlingkiezer: Namen kiezen.

Bezoek eens de website van Linda Humme. Zij heeft een overzichtspagina met ontzettend veel mooie inhoud voor verschillende vakgebieden.

Om interactief met smartphones, laptops of tablets aan de slag te gaan in combinatie met het interactieve schoolbord zijn de volgende websites een aanrader:

Socrative, via de website van Socrative.com kunt u een leraaraccount aanmaken en online vragen klaarzetten. De leerlingen kunnen via de website of via de app de vragen beantwoorden. Het werken met Socrative vraagt wel wat oefening.

De makers van Prowise.com bieden via Proconnect een mooie mogelijkheid om met de leerlingen interactief te werken.

Handige tip bij veel lichtinval in de klas:

Werken met een donkere achtergrondkleur en schrijven met een lichte kleur

Een veel gehoorde klacht bij het werken met het interactieve schoolbord is de lichtopbrengst van de beamer. Dit houdt in dat in veel lokalen de ramen verduisterd worden en de verlichting uitgezet wordt.

Om te zorgen voor meer contrast op het interactieve schoolbord is het mogelijk om in de software te kiezen voor een andere achtergrondkleur. Kies een donkere kleur en pas de schrijfkleur aan naar wit.

Kies je voor donkergroen dan lijkt het net het oude schoolbord.

Om goed zicht te krijgen op hoe het interactieve schoolbord gebruikt wordt en wat u kunt ontwikkelen in het gebruik ervan, vindt u  hier een link naar een kijkwijzer Digitale schoolborden van Kennisnet. De kijkwijzer gaat in om onderdelen als interactiviteit, werkvorm en materiaal, eigen vaardigheden van de leraar, en hoe de leerlingen het bord gebruiken. Het kan u inzicht geven en is goed te gebruiken bij collegiale consultatie.