ICT

Werken met interactieve schoolborden in de onderbouw

Er is veel aandacht voor de toepassing van ICT in het onderwijs, van het werken met digitale methodes tot een tablet per leerling. De laatste jaren hebben vooral de interactieve schoolborden op grote schaal hun intrede gedaan in scholen en daarmee in veel opzichten een boost gegeven aan het werken met ICT in de school. Waar liggen de kansen en mogelijkheden om het werken met interactieve schoolborden in de onderbouw naar een hoger niveau te tillen?

Interactieve borden hebben als gereedschap grote potentie om didactisch handelen in de klas te verbeteren en prestaties van leerlingen te verhogen. De aanname dat het ‘eenvoudig ‘ inzetten van dit middel automatisch leidt tot verbetering van de les is niet waar. Interactieve schoolborden moeten overdacht worden ingezet met alle kennis die er is m.b.t goed onderwijs. Van belang is te weten waar de meerwaarde van interactieve schoolborden ligt en goed te bedenken wanneer u het bord wel gebruikt en wanneer niet, en met welke doelstellingen u het werken met het interactieve bord inzet.

Visualiseren, plaatjes en filmpjes, het gebruiken van schema’s ( zie ook Non-verbale representaties) lenen zich goed in combinatie met een interactief schoolbord. Het werken met digitale ondersteuning bij uw methodes en gebruik van software is vaak gericht op de leraar. Maar het interactieve bord is bij uitstek een middel om in te zetten om de leerling aan het bord te laten komen en interactief aan de slag te laten gaan.

Belangrijke vragen bij het werken met interactieve schoolborden in de onderbouw:

Waar hangt het bord? Is het alleen te gebruiken door de leraar of kunnen de leerlingen er ook aan werken?

Is het interactieve schoolbord met de hand te bedienen of moeten de leerlingen een pen gebruiken? En bij een pen, hoe is het gesteld met hun motoriek?

Is er een overzicht van goede interactieve websites/programma’s die u en uw collega’s gebruiken in combinatie met het bord? Is er een standaard waaraan deze websites moeten voldoen?

Is het bord te gebruiken in een werkles? Weten de leerlingen hoe zij bij het bord kunnen werken en wat u van ze verwacht?

Er is online veel materiaal te vinden om met de leerlingen bij het bord aan het werk te gaan. Dit kan tijdens een groepsinstructie, maar net zo goed als activiteit tijdens de werkles. Bedenk ook eens dat je prima tweetallen aan het bord kunt laten werken, waarbij het goed is om de leerlingen te laten demonstreren hoe je dit doet. Suggesties om het werken met een interactief schoolbord in de onderbouw meer vorm te geven:

De website van schoolbordportaal heeft een kleuterportaal met allerlei links naar handige interactieve websites.

Bezoek eens de website van Marije Andringa. Zij heeft een overzichtspagina met ontzettend veel mooie inhoud. Van reken en taalactiviteiten tot  uitgewerkte thema’s waarbij je direct met filmpjes, digitale prentenboeken en praatplaten bij het bord aan de slag kunt.

Via deze website van Kennisnet is een mooi overzicht beschikbaar van hoe het interactieve schoolbord in te zetten in de onderbouw:

Tip: Maak met de collega’s uit de onderbouw een gezamenlijke Symbaloo pagina met links die jullie geselecteerd hebben. Deze pagina kan als startpagina op de leerlingcomputers en op het interactieve schoolbord gezet worden. Ook handig om te communiceren naar ouders…..

Om goed zicht te krijgen op hoe het interactieve schoolbord gebruikt wordt en wat u kunt ontwikkelen in het gebruik ervan, vindt u  hier een link naar een kijkwijzer Digitale schoolborden van Kennisnet. De kijkwijzer gaat in om onderdelen als interactiviteit, werkvorm en materiaal, eigen vaardigheden van de leraar, en hoe de leerlingen het bord gebruiken. Het kan u inzicht geven en is goed te gebruiken bij collegiale consultatie.